Importanța Instalațiilor de Stingere

Incendiile pot avea consecințe devastatoare,  iar unul dintre motivele principale pentru care este esențial să optăm pentru o instalație de stingere incendii constă în primul rând în protejarea vieții umane, dar și a bunurilor, a proprietăților pe care le deținem, deoarece daunele cauzate de incendii pot fi extrem de costisitoare. 

Securitatea împotriva incendiilor nu este doar o necesitate, ci și o responsabilitate pe care fiecare proprietar sau administrator de clădire trebuie să o îndeplinească.

Dezvoltarea tehnologică în ultimele decenii a permis crearea de sisteme destinate prevenirii și combaterii incendiilor. Astfel,  instalațiile de stingere incendii la momentul actual pot detecta si stinge focul înainte ca acesta sa provoace daune semnificative.

Soluțiile moderne pentru prevenirea și combaterea incendiilor cuprind un spectru larg de instalații și echipamente, fiecare componentă având un rol vital, prin urmare este crucial să fim pregătiți în fața unei calamități.

Având o experiență în domeniul securității împotriva incendiilor de mai bine de 25 de ani, suntem autorizați în proiectarea, execuția, punerea în funcțiune, mentenanța și verificarea periodică a tuturor instalațiilor de stingere a incendiilor. 

De-a lungul timpului, compania noastră a implementat numeroase proiecte în  diverse domenii,  la standarde care corespund normelor și cerințelor UE. 

Astfel, am realizat o varietate de instalații de stingere incendii, printre care enumerăm : instalații de stingere incendii cu apă și spumă, instalații de stingere incendii cu ceață de apă (watermist), instalații de stingere incendii cu gaze inerte instalații de stingere incendii cu CO2, instalații de stingere incendii cu agenți curați, instalații de stingere cu pulbere, instalații de stingere cu aerosoli, instalații de stingere incendii cu Wet Chemical (Bucătarii profesionale).

Din categoria instalații de stingere cu apă și spumă, am conceput proiecte în special pentru clădirile cu suprafețe mari de protejat: depozite, centre comerciale, spatii de birouri, etc. Astfel, am proiectat, executat și pus în funcțiune:

 • Instalații cu hidranți interiori și exteriori pentru: fabrici, spații comerciale, clădiri publice-administrative, hoteluri, restaurante, parcări subterane, depozite, spații de producție, pensiuni, încăperi cu pericol mare de incendiu.
 • Instalații cu sprinklere și drencere  pentru : fabrici, spații comerciale indiferent de specific- alimentar, mobila, bricolaj, electrocasnice și electronice (malluri, magazine mari, supermarketuri etc), clădiri publice-administrative (spitale, școli, grădinițe, universități, centre educaționale, primării, arene sportive), hoteluri, restaurante, parcări subterane, depozite de mărfuri/logistice/de substanțe periculoase/materiale plastice/spume (saltele etc), rezervoare de combustibili și alte substanțe chimice inflamabile sau periculoase, , silozuri, spatii de producție, încăperi cu pericol mare de incendiu (hangare pentru avioane, garaje mari).
 • Instalații de stingere incendii cu ceață de apă (watermist) pentru: domeniul hotelier, rezidențial, medical, industrial, comercial, maritim, energetic, protecția transformatoarelor electrice. Ceața de apă este foarte eficientă în zone de risc unde există echipamente sub tensiune (de exemplu transformatoare electrice), fiind capabilă să controleze focurile provenite din lichide inflamabile, la care un sistem de sprinklere este contraindicat.
  Am elaborat numeroase proiecte pentru clienții noștri utilizând ca și măsură de protecție împotriva incendiilor ceața de apă, deoarece reprezintă soluția optimă în cazurile în care bunurile protejate sunt de valoare mare și pot fi deteriorate iremediabil de apă sau dacă spatiul tehnic disponibil pentru rezervorul de apă este restrâns.
 • Instalații de stingere incendii cu CO2 pentru: fabrici, depozite, transformatoare, stații și celule electrice, generatoare, spații de depozitare și/sau încărcare acumulatori (baterii), utilaje electrice, mașini cu comandă numerică.
 • Instalații de stingere incendii cu gaze inerte am executat pentru: spitale, în special în sălile de operații, camere tehnice etc ), muzee, biblioteci, centre culturale, galerii de arta mall-uri, transformatoare, generatoare, mașini cu acționare electrica, camere electrice, camere tehnice, camere de server, camere IT/telecom, laboratoare, camere curate, arhive, echipamente speciale, mașini CNC. Acest tip de instalație reprezintă o alternativa eficientă de stingere în zonele în care utilizarea agenților tradiționali, cum ar fi apa, vor genera pierderi materiale dezastruoase. Din categoria gazelor ca si produse folosite in instalațiile concepute enumerăm: PROINERT ( IG 55 ) (ARGONITE) / PROINERT ( IG 541 ) (INERGEN) / PROINERT ARGON ( IG 01 ) (Oxeo) / PROINERT AZOT (NITROGEN) (INEREX) (IG 100).
 • Instalații de stingere incendii cu agenți curați
  Acest tip de instalații este ideal de folosit pentru spații în care funcționarea continuă a echipamentelor de mare valoare este esențiala precum și în medii unde obiectele de valoare nu trebuie sa fie deteriorate în urma procesului de stingere. Astfel, am executat instalații pentru centre de comunicații (Data Center), camere de comandă, precum și pentru biblioteci, centre culturale, galerii de arta, arhive electronice, arhive fizice, containere tehnice, facilitați de producție, muzee etc.

            Avantaje

  • Agentul se descarcă și stinge incendiul în timp de maxim 10 secunde;
  • Stingere incendii din Clasele A, B, C si A+;
  • Se vaporizează rapid in gaz la descărcare;
  • Inodor, incolor, non-coroziv si nu conduce curentul electric;
  • Nu este toxic (la o concentrație necesară de stingere a incendiului (4,0%<C< 7,2%) nu apar efecte adverse observabile asupra organismul uman (concentrația de oxigen scade nesemnificativ, de la 21% la 20.2%, astfel neexistând pericol pentru persoane);
  • Nu lasă reziduuri, timp și costuri minime de curățare după incendiu;
  • Datorită, structurii sale moleculare speciale, care nu conține nici brom, nici clor, acest agent de stingere nu are efect distructiv asupra stratului de ozon;
  • Poate fi folosit în siguranță pe echipamente aflate sub tensiune, ajutând la  asigurarea continuității operațiilor în timpul stingerii.
 • Instalații de stingere cu pulbere
  Acest tip de instalații se pot folosi pentru lichide inflamabile sau combustibile și gaze combustibile, combustibili cum ar fi lemn, hârtie sau materiale textile și solide combustibile având caracteristici de ardere similare cu naftalina și rășina (care se topesc când sunt implicate într-un incendiu).

  Pulberile pentru stingerea incendiilor nu sunt periculoase pentru sănătatea omului , protejează personalul împotriva radiației termice emisă de focarul de ardere. În general, pulberile nu au efecte corozive asupra metalelor.
  Am conceput instalații de stingere incendii pentru spații de producție și depozitare unde apa nu este recomandată sau provoacă daune semnificative asupra producției și bunurilor protejate (în special hârtie, lemn de esența rară, textile, cerneluri, substanțe care reacționează distructiv în contact cu apa).
 • Instalații de stingere cu aerosoli
  Aerosolii reprezintă o tehnologie de protecție la incendiu utilizând ca agent de stingere aerosoli de sodiu sau/si potasiu. Agentul de stingere solid rupe lanțul reacției de combustie a radicalilor de ardere (hidrogen, oxigen, hidroxid), iar focul este stins în mod rapid.

  Domeniile de utilizare ale acestei tehnologii moderne sunt vaste: marina militară; unități militare; industria energetică (sisteme de stocare a energie), industria de producție,  în sectorul petrolului și gazelor, clădiri comerciale, transport rutier, transport feroviar, transport maritim, mașini de producție, echipamente mobile speciale, alte utilități.
  Aerosolii sunt recomandați pentru stingerea incendiilor de substanțe gazoase, solide și lichide, în special a celor care derivă din hidrocarburi (gaze naturale, produse petroliere, combustibili, lubrifianți etc.) și a incendiilor echipamente electrice cu tensiuni până la 24.000 V.
  Instalațiile cu aerosoli sunt recomandate și pentru stingerea incendiilor din construcții civile.
  Ținem să menționam că de-a lungul timpului am efectuat instalații cu aerosoli pentru spații de producție sau depozitare (magazine, depozite, bănci, tezaure, birouri, hale, echipamente electrice, construcții civile cum ar fi clădiri pentru unități administrative, clădiri de patrimoniu, biserici și altele similare).
 • Instalații de stingere incendii cu Wet Chemical (Bucătarii profesionale)
  Datorită riscului înalt de incendii periculoase produse de aprinderea și arderea grăsimilor, aceste sisteme folosesc un agent dedicat stingerii acestora în bucătării profesionale. Cu toții ar trebui să știm că uleiurile și grăsimile aprinse nu trebuie să fie stinse cu apa. Folosirea apei pentru stingere are un efect nedorit asupra acestor incendii, împrăștiind uleiul încins, intensificând incendiul și rănind grav persoana care intervine cu apa.

  Am instalat/montat astfel de instalații pentru hoteluri, restaurante, cantine, pensiuni, zona cort food din mall-uri.

Pentru proiecte de instalații de stingere incendii trimiteți cererea dvs. scrisă, împreună cu documentația aferentă proiectului pe adresa de e-mail contact@termoprot.ro , iar unul din experții noștri vor da curs solicitării în cel mai scurt timp posibil.