SC Termoprot SRL este autorizată pentru realizarea lucrărilor de proiectare, montaj, punere în funcțiune, inspecție și întreținere a instalațiilor destinate mediilor cu potențial exploziv.

În prezent, subiectul protecției împotriva exploziilor este extrem de pertinent, având în vedere că atmosferele explozive pot apărea într-o varietate largă de aplicații industriale. Atunci când aceste substanțe intră în combinație cu oxigenul, ele pot crea o „atmosferă explozivă periculoasă”.

Riscul este accentuat de prezența unei surse de căldură sau a unei scântei electrice, care pot declanșa rapid o reacție exotermă periculoasă. Prevenirea acestor situații este crucială în orice circumstanțe pentru asigurarea siguranței personalului și protecția bunurilor.

Modelul zonal (Zona Ex) clasifică zonele din instalație pe baza pericolelor prezente în Zonele 0, 1 și 2 pentru atmosfere cu gaze și 20, 21 și 22 pentru atmosfere cu pulberi. Ca parte a analizei riscurilor, operatorul instalației trebuie să evalueze cât de frecvent și pentru cât timp pot apărea atmosfere explozive în diversele zone ale instalației.

Seria de standarde pentru stingere cu gaze

Pe lângă standardele civile ce vizeză diversele aspecte ale securității, inclusiv în cadrul industrial, folosim și standarde specifice unor situții aparte, precum zonele cu atmosfere explozive. Astfel utilizăm în cadrul proceselor de analiză proiectare, execuție și mentenanță standarde, normative și proceduri precum Normativul NEx 01-06/2007 pentru instalaţiile tehnice din arii cu pericol de explozie, seria de standarde SR EN 60079 – Atmosfere explozive, NP 099/2004 Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea și exploatarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie.