Cu o experiență vastă în industrie și un angajament constant pentru satisfacția clienților, SC Termoprot SRl oferă acces facil la produse de înaltă calitate, necesare în situații de urgență.

  • Stingătoare;
  • Pichete;
  • Furtunuri;
  • Cuplaje;
  • Spumogen;
  • Pulbere;
  • Accesorii PSI.
Standarde

În România, legislația referitoare la situațiile de urgență este reglementată de Legea nr. 307/2006 privind situațiile de urgență, care a fost actualizată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2008. Această lege stipulează că persoanele fizice și juridice care dețin instalații sau desfășoară activități ce pot genera situații de urgență sunt obligate să adopte toate măsurile necesare pentru prevenirea acestora și să implementeze măsuri adecvate pentru protejarea persoanelor, bunurilor și mediului în cazul apariției unei astfel de situații. Ordinul nr. 166 din 27 iulie 2010, care aprobă Dispozițiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente, furnizează instrucțiuni privind dotarea cu stingătoare, iar normativul P118/99 specifică situațiile în care se utilizează pichetele PSI.