Detecția riscurilor de incendiu în zone cu atmosfere având potențial exploziv clasificate Ex