Garanția noastră privind calitate și încredere

Firma noastră este atestată de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari București, pentru proiectare, execuție, verificare și reparare în următoarele domenii: instalații de stingere a incendiilor, instalații de detectare și semnalizare a incendiilor, service stingătoare, lucrări de ignifugare, lucrări de termoprotecție, instalații de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți. Dispunem de următoarele:

Autorizație Seria A, Nr. 0911 / 03.05.2011 pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, eliberată de către Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - Centrul Național pentru Securitate la Incediu și Protecție Civilă.

Autorizație Seria A, Nr. 1955 / 26.03.2012 pentru efectuarea lucrărilor de Termoprotecție cu vopsele termospumante, eliberată de către Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - Centrul Național pentru Securitate la Incediu și Protecție Civilă.

Autorizație Seria A, Nr. 1950/ 21.03.2012 pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecție cu produse de torcretare, eliberată de către Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - Centrul Național pentru Securitate la Incediu și Protecție Civilă.

Autorizație Seria A, Nr. 4958 / 01.07.2015 pentru efectuarea lucrărilor de Instalare și Întreținere a sistemelor și Instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, eliberată de către Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - Centrul Național pentru Securitate la Incediu și Protecție Civilă.

Autorizație Seria A, Nr. 0997 / 20.05.2011 pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu , eliberată de către Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - Centrul Național pentru Securitate la Incediu și Protecție Civilă.

Autorizație Seria A, Nr. 0909/ 03.05.2011 pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, eliberată de către Ministerul Administrației și Internelor , Inspectoratul General pentru Situații de Urgență- Centrul Național pentru Securitate la Incediu și Protecție Civilă.

Autorizație Seria A, Nr. 0995/19.05.2011 pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile, eliberată de către Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - Centrul Național pentru Securitate la Incediu și Protecție Civilă.

Autorizație Seria A, Nr. 1614/15.12.2011 pentru efectuarea lucrărilor de verificare, încărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Atestat privind capacitatea realizării de activități specifice Nr. GANEx.Q.2022(71)12.1916

Certificat ISO 9001/2015 și ISO 14001/2015 eliberat de către AMG Cert Systems, Certificat ISO 45001/2018

Licență de funcționare Nr. 4043/T din 07.11.2016 pentru proiectarea, instalarea, modificarea/întreținerea sistemelor de alarmă împotriva efracției, eliberată de către Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Ordine Publică.

Certificat conformitate Tungus pulbere și aerosoli, eliberat de către APPPLUS Technologies

Agrement Tehnic 016-05/3818-2020-TUNGUS pulbere, eliberat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții.

Aviz tehnic Tungus pulbere 2017, eliberat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții și Aviz tehnic Tungus aerosoli 2017, eliberat de aceleași instituții de stat.

Agrement Tehnic 016-05/3853-2020-TUNGUS aerosoli, eliberat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții.

Certificat de membru Nr. 1114011 eliberat de către Asociația Română pentru Tehnica de Securitate