Incendiile care izbucnesc în clădiri pot avea consecințe devastatoare și imprevizibile. În fiecare zi, peste 5.000 de astfel de incidente au loc în Europa, subliniind importanța crucială a securității la incendiu. De la reglementări variate la nevoi diverse, abordarea comună a acestui domeniu devine imperativă pentru prevenirea și gestionarea eficientă a riscurilor.

Rolul standardelor în protecția la incendiu

Standardele sunt cheia pentru asigurarea unui nivel ridicat de siguranță la incendiu în clădiri. Ele stabilesc cerințe și bune practici pentru prevenirea și reducerea incendiilor, asigurând protecția eficientă a vieților umane și a proprietății. Prin intermediul acestor standarde, se conturează calea către gestionarea eficientă a daunelor și îmbunătățirea securității la incendiu.

Implicarea comunității de standardizare

Experți din diverse domenii, decidenți, cercetători și alți factori de decizie colaborează pentru revizuirea și elaborarea standardelor specifice siguranței la incendiu. În ultimele luni, au fost adoptate o serie de standarde la nivel european, adresând aspecte esențiale precum semnele de securitate, sistemele de control al fumului și instalațiile de stingere a incendiilor.

Cele mai  reprezentative standarde din domeniu

Standardele reprezintă piatra de temelie în asigurarea unui mediu sigur împotriva incendiilor. Printre cele mai importante serii de standarde se numără:

  1. Standarde pentru detecția incendiilor: Seria de standarde SR EN 54, stabilește cerințele pentru echipamentele de detecție a incendiilor și a sistemelor de alarmare, în timp ce normativul SR EN 12094 furnizează indicații specifice utilizării acestor tipuri de echipamente împreună cu instalațiile de stingere cu gaze. Conformitatea cu aceste standarde asigură o funcționare corectă și fiabilitatea sistemelor de detecție a incendiilor.
  2. Standarde pentru stingere cu gaze: Seria de standarde utilizate în realizarea instalațiilor de stingere începe cu „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a — Instalații de stingere”, indicativ P118/2 care cuprinde informații generale pentru principalele tipuri de instalații de stingere a incendiilor și continuă cu normative specifice precum EN ISO 14520 și EN 15004, care stabilesc cerințele și procedurile pentru instalațiile de stingere cu gaze, SR EN 12845 – Instalații fixe de stingere a incendiilor. Sisteme automate de stingere cu sprinklere, SR EN 12259 – Protecţie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor, SR EN 14972 – Instalații fixe de stingere a incendiilor. Sisteme cu ceață de apă sau SR CEN/TS 14816 – Sisteme fixe de stingere a incendiului. Sisteme de stingere cu apă pulverizată. Aceste standarde garantează eficacitatea și siguranța sistemelor de stingere în protejarea împotriva incendiilor, oferind orientări clare pentru proiectare, instalare, verificare și mentenanță.
  3. Standardele locale pentru proiectare și montajul instalațiilor de detecție și stingere: Acestea includ P118-3/2015 și P118-2/2013, actualizate în 2018 și respectiv 2023. Aceste standarde locale completează cerințele și reglementările naționale referitoare la proiectarea și montajul instalațiilor de stingere a incendiilor, asigurând conformitatea cu normele și practicile locale pentru o protecție optimă împotriva incendiilor.
  4. Standard pentru testele de reacție la foc pentru produse de construcții: Pe lângă procedurile de lucru agreate de IGSU și instrucțiunile producătorilor de materiale destinate termoprotecției, este datoria noastră sa oferim și să insistăm pentru utilizarea produselor agrementate, testate pentru conformitate conform standardelor precum SR EN 13238 – Încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii, SR EN 14390 sau SR EN ISO 11925 – Încercări de reacție la foc.
  5. Standarde pentru securitate la incendiu și protecție civilă: CENTRUL NAȚIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ-CNSIPC din București avizează substanțele utilizate pentru ignifugare, utilizând standarde naționale precum SR 652 – „DETERMINAREA EFICACITĂȚII IGNIFUGĂRII” și SR 7248 „DETERMINAREA PROPAGĂRII FLĂCĂRILOR PE SUPRAFAȚA MATERIALELOR COMBUSTIBILE” și mai nou standardul european EN 13501 – Clasificare în funcţie de comportarea la foc a produselor şi elementelor de construcţie.
  6. Standarde specifice unor situții aparte: Pe lângă standardele civile ce vizeză diversele aspecte ale securității, inclusiv în cadrul industrial, folosim și standarde specifice unor situții aparte, precum zonele cu atmosfere explozive. Astfel utilizăm în cadrul proceselor de analiză proiectare, execuție și mentenanță standarde, normative și proceduri precum Normativul NEx 01-06/2007 pentru instalaţiile tehnice din arii cu pericol de explozie, seria de standarde SR EN 60079 – Atmosfere explozive, NP 099/2004 Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea și exploatarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie.
  7. Standarde pentru securitate fizică: Sistemele tehnice de protecție și alarmare împotriva efracției sunt reglementate de Legea 333/2003 republicată, cu normele metodologice detaliate în HG 301 din 2012, și completate de Legea 182/2002. Aceste sisteme trebuie să respecte standardele SR/EN 50131 (sisteme de alarmă anti-efracție), SR/EN 50132 (sisteme de televiziune cu circuit închis), SR/EN 50133 (control al accesului), SR/EN 50134 (alarmă socială), SR/EN 50136 (transmisie a alarmelor), și EN 50518 (centre de monitorizare și recepție a alarmelor), asigurând astfel un nivel ridicat de securitate și eficiență.

ASRO: Promovând siguranța și standardizarea

ASRO – Organismul Național de Standardizare – este unul dintre actorii cheie în promovarea siguranței și standardizării la nivel național și internațional. Prin adoptarea și promovarea standardelor europene și internaționale, ASRO contribuie la crearea unui mediu sigur și uniform pentru toți actorii implicați în domeniul securității la incendiu.

Standardele reprezintă un instrument esențial în protecția afacerilor împotriva incendiului, stabilind cerințe și bune practici pentru prevenirea și gestionarea eficientă a riscurilor. Implicarea comunității de standardizare este vitală pentru elaborarea și actualizarea standardelor specifice, iar inovarea și adaptarea continuă sunt necesare pentru menținerea siguranței în fața evoluțiilor tehnologice și a noilor amenințări. Prin urmare ASRO joacă un rol esențial în promovarea siguranței și standardizării la nivel național și internațional, contribuind la crearea unui mediu sigur pentru toți actorii implicați în domeniul securității la incendiu.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *