În fața pericolelor incendiului, protejarea atât a bunurilor, cât și a vieții umane este de o importanță maximă. Dimensionarea corectă a instalațiilor de stingere este esențială pentru asigurarea acestui obiectiv vital. În acest articol de blog, vom explora criteriile și standardele implicate în procesul de dimensionare, având în vedere scopul primordial de a proteja bunurile și de a minimiza riscurile pentru viața umană

  1. Tipul de risc

Dimensionarea instalațiilor de stingere începe cu evaluarea tipului de risc. Clasificarea incendiilor se face în funcție de natura materialelor implicate și de intensitatea focului. Aceasta include clasificările precum Clasa A (materiale solide), Clasa B (lichide inflamabile), Clasa C (gaze combustibile), Clasa D (metale inflamabile cum sunt metale pulverulente, piroforice).

Fiecare tip de incendiu în funcție de clasa de materiale implicate are și o durată de stingere în funcție de substanța utilizată, recomandată pentru un mediu sigur. De exemplu timpul de stingere a incendiului cu gaz IG – 541 trebuie să fie de maximum 22 de secunde pentru incendiu de clasa A şi 17 secunde pentru incendiu de clasa B. Timpul teoretic de stingere cu argon este de maximum 22 de secunde pentru incendiu de clasa A şi 17 secunde pentru incendiu de clasa B.

Substanţa HFC-125 se recomandă pentru stingerea incendiilor din clasa A (lemn, hârtie, ţesături etc.) şi clasa C (electrice). Pentru utilizare la stingerea incendiilor din clasa B este necesar avizul producătorului de substanţă HFC-125 pentru fiecare aplicaţie în parte.

Substanţa HCFC Amestec A este recomandată pentru stingerea incendiilor de materiale combustibile solide (clasa A), lichide inflamabile (clasa B) şi gaze combustibile (clasa C).

  1. Volumul încăperii

Un alt aspect esențial în dimensionarea instalațiilor de stingere este volumul încăperii. Capacitatea instalației de stingere trebuie să fie proporțională cu volumul spațiului protejat. Un calcul precis al volumului este esențial pentru determinarea cantității adecvate de agent de stingere necesară pentru a suprima incendiul eficient.

  1. Etanșeitatea încăperii

În cazul utilizării instalațiilor de stingere cu gaze, etanșeitatea încăperii este un factor crucial ce trebuie luat în considerare. O încăpere etanșă asigură că gazul de stingere este reținut în interiorul spațiului, permițându-i să acționeze eficient și să suprime rapid incendiul. Este esențial să se efectueze verificări periodice pentru a asigura că etanșeitatea este menținută în timp.

Nr. crt.Etanşeitatea spaţiului protejatDestinaţia spaţiului protejatIntensitate de stingere (isa)       [kg/s.m3]
1Spaţii la care toate golurile se închid etanş–  Spaţii cu închidere etanşă (a uşilor, ferestrelor, luminatoarelor, golurilor  pentru ventilare etc.).
–  Rezervoare şi conducte etanşe
0,0025
2Spaţii cu etanşeitate relativă– Spaţii la care se pot închide etanş toate golurile (cu excepţia  ferestrelor, luminatoarelor şi golurilor pentru ventilare).
– Clădiri din materiale incombustibile
– Rezervoare neetanşe
0,0050

Standarde și reglementări

Standardele europene pentru stingerea cu gaze, cum ar fi EN 12094 pentru detectarea incendiului și EN ISO 14520 și 15004 pentru stingerea cu gaze, stabilesc cerințele și specificațiile pentru proiectarea, instalarea și întreținerea acestor sisteme. Respectarea acestor standarde este vitală pentru asigurarea eficacității și siguranței instalațiilor de stingere.

În concluzie, dimensionarea corectă a instalațiilor de stingere este esențială pentru protejarea bunurilor și a vieții umane în fața pericolelor incendiului. Prin evaluarea atentă a tipului de risc, a volumului încăperii și a etanșeității acesteia, împreună cu respectarea standardelor și reglementărilor relevante, putem asigura că instalațiile de stingere sunt eficiente și sigure în orice situație de urgență.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *